Biblioteka

Biblioteka szkolna to pracownia interdyscyplinarna. Służy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Można tu wypożyczyć książkę, skorzystać z czytelni, aby odrobić lekcje lub powtórzyć materiał z zajęć, popracować przy komputerze, odpocząć przy ciekawej lekturze.

• Biblioteka szkolna liczy obecnie 9901 woluminów. Na tę liczbę składa się literatura piękna, pedagogiczna, encyklopedie i słowniki, materiały multimedialne.

• Posiadamy bogaty zbiór książek i podręczników do nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

• Od września 2006 roku funkcjonuje w bibliotece szkolnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Składa się z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Komputery wykorzystują uczniowie w celu wyszukania informacji na zadane przez nauczyciela tematy, w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych, podczas odrabiania zadań domowych z informatyki. Poszukują informacji samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela bibliotekarza, najczęściej z dziedzin historii, języka polskiego, przyrody,, informatyki (tu głównie ćwiczą obsługę komputera i programów operacyjnych). Pracownia komputerowa służy też nauczycielom do przeprowadzania zajęć indywidualnych z wykorzystaniem komputera.

• W bibliotece szkolnej realizowana jest ścieżka Edukacji czytelniczo – medialnej według autorskiego programu skonstruowanego przez nauczycieli bibliotekarzy. Programem objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

• Od września 2012 r. przy bibliotece szkolnej funkcjonuje Koło Przyjaciół Biblioteki. Na zajęcia koła uczęszczają uczennice klas IV. Koło Przyjaciół Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.

Dzięki pracy w kole uczniowie poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece; nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej; kształtują w sobie takie cechy charakteru jak: poczucie obowiązku, systematyczność, samorządność, dokładność pracy, zamiłowanie do ładu i porządku, poszanowanie mienia bibliotecznego, umiejętność pracy w zespole; mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich; mają możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań czytelniczych i poznawczych; zdobywają umiejętności sprawnego korzystania z informacji medialnej oraz samodzielnego dokonywania selekcji tychże informacji; aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły.