Czym jest psychoterapia?

Czy kiedyś miałeś poczucie przytłoczenia i myślałeś, że nie poradzisz sobie z codziennością? Jeżeli tak to nie jesteś sam. Według Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nawet 8 milionów Polaków doświadcza depresji, lęków i innych zaburzeń psychicznych. Inni potrzebują pomocy, aby poradzić sobie z poważną przypadłością, zaburzeniami odżywiania lub nikotynizmem. Są też osoby, które zmagają się z problemami w relacjach, zwolnieniem z pracy, śmiercią ukochanej osoby, stresem czy nadużywaniem alkoholu. Wszystkie te problemy są zazwyczaj szkodliwe dla człowieka.
 

Psychoterapia – co to jest?

Psycholog powinien pomóc w rozprawieniu się z problemami. Przez psychoterapię przechodzą osoby z każdej kategorii wiekowej, aby żyć bardziej produktywnie, komfortowo i w pełni satysfakcji. W czasie terapii psycholog stosuje naukowo zatwierdzone procedury, by pomóc pacjentom doskonalić w sobie dobre przyzwyczajenia. Występuje wiele podejść do psychoterapii, włącznie z — poznawczo-behawioralną, interpersonalną i innymi — które pomogą każdemu z osobna przepracować jego własne problemy.  Proces ten przebiega na kooperacji i dialogu. Pacjent ma zapewnione środowisko wsparcia ze świadomością, że psychoterapeuta jest nastawiony neutralnie i nie będzie go w żaden sposób osądzał.  

Razem z psychologiem będziesz pracował nad tym, żeby odkryć i wyeliminować wzory zachowania, które powstrzymują od osiągnięcia w pełni szczęścia. Psychoterapia i psychoterapeuta kielce http://r5w.pl nie tylko stara się rozwiązać dotychczasowe problemy, ale uposaża w nowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie z wieloma wyzwaniami w przyszłości.

Kiedy rozważyć pójście na psychoterapię?

Z powodu błędnego pojęcia o tym czym jest psychoterapia, wiele potrzebujących się na nią nie decyduje. Nawet jeśli rozumieją realia i nie opierają się na mitach, to ludzie zazwyczaj czują się zestresowani przed podjęciem próby leczenia. Trzeba przezyciężyć lęk, ponieważ jeśli poziom życia nie jest taki jaki byśmy pożądali — psychoterapia może być pomocna. Niektórzy ludzie korzystają z pomocy psychoterapeuty dlatego, że mają depresję, odczuwają lęk lub złość przez dłuższy czas. Inni także mogą odczuwać potrzebę pomocy w chronicznej chorobie, która wpływa na układ emocjonalny i psychikę. Są też ludzie wymagający szybkiej diagnozy swoich problemów na przykład, gdy mierzą się z perspektywą rozpadu związku, syndromem pustego gniazda, przytłaczającą pracą, wypaleniem zawodowym itd.